Fundacja DJP2

Poprzednie edycje FDJP2

Zostań redaktorem portalu FDJP2

Strony internetowe dla parafii

Newsletter FDJP2

Interesują Cię wydarzenia religijne i kulturalne związane z osobą Jana Pawła II?Newsletter FDJP2 jest dla Ciebie! Zapisz się już teraz!

FDJP2

O nasCEL DZIAŁANIA ORGANIZACJI:
1) Upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie pontyfikatu Jana Pawła II
2) Praca wychowawcza ukierunkowana na kształtowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej opartej na wartościach głoszonych przez Jana Pawła II
3) Wspieranie i promowanie twórczości artystycznej inspirowanej pontyfikatem Jana Pawła II

Organ sprawujący nadzór:
MINISTER KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO


Siedziba Fundacji:
ul. Narutowicza 31
23-200 Kraśnik

Dane rejestracyjne:
KRS 0000318776
REGON 060428398
NIP: 715-189-73-16

Rachunek Bankowy:

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku
59 8717 0009 2001 0005 8883 0001RADA FUNDATORÓW:
1. ks. Adam Piotr Bab
2. Aleksandra Rak
3. Jarosław Krystian Cybulak

CZŁONKOWIE ZARZĄDU FUNDACJI:
1. Krzysztof Wiśliński - prezes zarządu
2. Mariola Anna Gałkowska - członek zarządu
3. Karol Kowal - członek zarządu